Pályázat

Pályázat

 

 

Pályázat azonosító: GINOP-5.3.2-16-2016-00284

Projekt Címe: Rugalmas foglalkoztatási rendszer bevezetése a Harmónia 91 Kft-nél.

 

 

  A munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzésén keresztül a foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális "tartalékok" szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ez által a versenyképességet is. Másrészt több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban való részvétel miatt. E potenciál kihasználása érdekében a pályázat célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása. 
  A fejlesztés kiindulópontja, hogy a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerő-piactól. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez. A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás. Magyarországon ennek aránya annak ellenére alacsony, hogy a jogszabályok tág lehetőséget adnak annak alkalmazására. A Munka Törvénykönyve alapján a (gyermekgondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő szülő számára a gyermek 3 éves koráig, három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek 5 éves koráig kötelezően biztosítandó) részmunkaidőn kívül pl. a munkakör megosztása az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunka végzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik. Jelen pályázat egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése.
  Jelen pályázat keretében a GINOP-5.3.1.-14 projekt során már átvilágított vállalkozások igényelhetnek támogatást az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására és ehhez kapcsolódóan tanácsadás igénybevételére. 
  A következő rugalmas, a munka törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákba történő átalakításra van lehetőség az átszervezési terv alapján: részmunkaidő, távmunka, munkakör megosztása (job-sharing), rugalmas munkaidő (flexi-time), munkaidőkeret, osztott munkaidő, kötetlen munkarend.

  A pályázat keretében a Harmónia 91 Kft-nél 15 munkavállalónk munkakörét alakítottuk át a fent leírtaknak megfelelően.Továbbá lehetőség nyílt a munkavállalók képzésére is, melyek a képző társaság programjának köszönhetően mindig jó hangulatban teltek, és hozzájárultak ahhoz, hogy a kollégák zökkenőmentesen átálljanak az új foglalkoztatási formákra.

  A pályázat keretein belül eszközbeszerzést is végrehajtottunk, laptopokat, asztali számítógépeket és a gépekhez tartozó perifériákat is beszereztünk, a kollégák nagy megelégedésére.

  A pályázat keretében a Harmónia 91 Kft. összesen 12,053,760,- Ft támogatásban részesült.

  A pályázat Magyarország Kormánya és az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.